Kamratföreningar
2017-09-02
Veteran- och anhörigträff LedR

2017-09-10
Besöksdag Ängelholms Flygmuseum.
Se Kalendarium!

2017-09-14
Militärhistorisk vandring på Östermalm.
Se Kalendarium!

2017-10-12
Fältjägarföreningen i Stockholm 70 år

2017-11-10
Gåsamiddag på kavallerimässen.
Se Kalendarium!

2017-11-15
Fältjägarlunch på Militärsällskapet.
Se Kalendarium!

2017-11-18
Flottans Män Göteborg 80 år

2017-12-03
Adventsfirande på Karlbergs Slott.
Se Kalendarium!

Aktuellt

2017-09-12
Regionsmöte Väst

2017-10-11
Regionsmöte Norr

2018-04-10--11
Representantskapsmöte

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

SiteLock

-----------------------------------

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Medlemmar

 

Välkommen till sidan som presenterar alla SMKR:s medlemmar. Här kan du få uppgifter om kontakter, bli länkad över till föreningens hemsida eller läsa om förbandet som föreningen härstammar ifrån.

 

 

 

Medlemskap i SMKR och inbetalning av medlemsavgifter

 

Förening, förbund, organisation med anknytning till förband, personalkår, andra organisationer eller i övrigt den som vill stödja SMKR och verka för dess målsättning och syften kan ansöka om medlemskap. Härmed avses även förband, personalkår eller andra organisationer som nedlagts. Medlemskap kan erhållas av såväl riksförbund, huvudföreningar som lokalföreningar. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen efter ansökan. Förening vars verksamhet inte överensstämmer med riksförbundets krav på medlemskap eller som efter påminnelse under två år inte betalar medlemsavgift kan strykas ur medlemsregistret efter beslut av representantskapet

 

Ansluten förening skall årligen före den 15 mars inbetala medlemsavgift - för närvarande 1 kr/medlem som beslutats i samband med representantskapsmötet 2014.

 

Ansluten förening skall årligen före den 15 mars skicka in medlemsstatistik till riksförbundet avseende medlemsantal, kontaktuppgifter, ev tidning och ev hemsida enligt blanketten som finns tillgänglig ovan (Medlemsstatistik)