I 13 Dalregementets Kamratförening

Hälsinge regementes Kamratförening

Soldathemmet

V Gränsgatan 2

802 67 GÄVLE

http://www.i14.se/

Aktuellt

2018-02-01
Anmäl senast deltagande i Representantskapsmötet

2018-02-26
Motioner inför representantskapsmötet SMKR senast tillhanda!

2018-03-15
Handlingar skickas till ombuden

2018-04-10--11
Representantskapsmöte

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

2018-03-23--26
Armfeldts Karolinermarsch.
Se Kalendarium!-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Dalregementets Kamratförening

Dalregementsgruppen

Box 701

791 29 FALUN