I 21 VästerNorrlands reg Kamratförening

Aktuellt

2018-02-01
Anmäl senast deltagande i Representantskapsmötet

2018-02-26
Motioner inför representantskapsmötet SMKR senast tillhanda!

2018-03-15
Handlingar skickas till ombuden

2018-04-10--11
Representantskapsmöte

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

2018-03-23--26
Armfeldts Karolinermarsch.
Se Kalendarium!-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Västernorrlands regementes Kamratförening

c/o Lars Boström

Planvägen 18 B

881 35 SOLLEFTEÅ

 

 

Den Första Försvarslinjen

av

Lennart Rönnberg