I 5 Fältjägarföreningen
2017-10-17
Aurora 17 - Hur gick det?
Se Kalendarium!

2017-11-08
Lunchföredrag om Arméns nya luftvärn.
Se Kalendarium!

2017-11-10
Gåsamiddag på kavallerimässen.
Se Kalendarium!

2017-11-15
Fältjägarlunch på Militärsällskapet.
Se Kalendarium!

2017-11-18
Flottans Män Göteborg 80 år

2017-12-03
Adventsfirande på Karlbergs Slott.
Se Kalendarium!

Aktuellt

2017-11-07
Regionsmöte Mitt

2017-11-09
Regionsmöte Syd

2017-11-10
LSS Uppstart mentorprogram

2017-11-15
Regionsmöte NN

2018-04-10--11
Representantskapsmöte

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

SiteLock

-----------------------------------

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Fältjägarföreningen

c/o Åke Hjelm

Svärdvägen 36

831 61 ÖSTERSUND

 

 

 

 

Aktivitetsplan 2016

(med reservation för ändringar)

 

02-18 Årsmöte Plats: Kungsgården (Frösön) kl 1800. OBS Anmäl till Karin

Fredman på 063-85015, 0731-574001 eller på email:

karinirenefredman@hotmail.com senast 2016-02-10 även ☺

 

02-28 alt 03-01 Karolinerspelet i Tydal. En övernattning. www.karolinerspelet.no

Intresseanmälan enl ovan senast 2016-01-20

 

03-18–21 Karolinermarschen ☺

 

05-16–23 Resa till Irland ( Belfast och Dublin) ☺

 

05-14–15 Daggtorpet öppnar i samband med Vårmarknad på Jamtli.

 

05-28 Veterandagen / Försvarets dag

 

06-11 Teknikland öppnar

 

07-27–31 Stiklestad. Spelet om Heilag Olav . Intresseanmälan enl ovan

senast 2016-05-01

 

07-27-08-04 ”Det brinner en eld” . ☺Besök: www.elden-roros.no.

Intresseanmälan enl ovan senast 2016-05-01.

 

08-04 Surströmming och tunnbrödbak i Kungsgården (Kånkbacken) . Anmälan

senast 2016-07-30 ☺

 

08-12–14 Expedition Blixt kanon. ☺

 

v34 Medlemsbrev skickas ut. Information om höstens verksamhet mm.

09-04 Jamtlidagen. Aktivitet i Daggtorpet

 

10-13 Höstmöte ☺

 

12-06 Julsamling i Gamla kyrkan

 

12-07 Jullunch. Anmälan se Medlemsbrevet (utkommer i augusti)

☺ = Se information på vår hemsida