P 7 - Södra Skåningarnas Kamratförening

https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sodra-skanska-regementet-p-7/

Aktuellt

2017-12-15
Medaljceremoni Mali 06. Se Kalendarium!

2018-04-10--11
Representantskapsmöte

 

På agendan

 

Den 6 december 1917

Ett Datum värt att minnas,

Ett Folk värt att hyllas

_______________________

---------------------------------------

 

Lokalt

2017-12-03
Adventsfirande på Karlbergs Slott.
Se Kalendarium!

2018-03-23--26
Armfeldts Karolinermarsch.
Se Kalendarium!-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Södra Skåningarnas Kamratförening