P 7 - Södra Skåningarnas Kamratförening

https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sodra-skanska-regementet-p-7/

Aktuellt

2018-02-26
Anmäl senast deltagande i Representantskapsmötet

2018-02-26
Motioner inför representantskapsmötet SMKR senast tillhanda!

2018-03-15
Handlingar skickas till ombuden

2018-04-10--11
Representantskapsmöte

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

2018-03-23--26
Armfeldts Karolinermarsch.
Se Kalendarium!-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Södra Skåningarnas Kamratförening