Om SMKR
2017-10-17
Aurora 17 - Hur gick det?
Se Kalendarium!

2017-11-08
Lunchföredrag om Arméns nya luftvärn.
Se Kalendarium!

2017-11-10
Gåsamiddag på kavallerimässen.
Se Kalendarium!

2017-11-15
Fältjägarlunch på Militärsällskapet.
Se Kalendarium!

2017-11-18
Flottans Män Göteborg 80 år

2017-12-03
Adventsfirande på Karlbergs Slott.
Se Kalendarium!

Aktuellt

2017-11-07
Regionsmöte Mitt

2017-11-09
Regionsmöte Syd

2017-11-10
LSS Uppstart mentorprogram

2017-11-15
Regionsmöte NN

2018-04-10--11
Representantskapsmöte

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

SiteLock

-----------------------------------

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

 

PROGRAMFÖRKLARING

Bakgrund

 

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund - SMKR - har till ändamål att stödja Försvarsmakten med försvarsupplysning samt traditionsvård och bidra till utvecklingen av den militära kamratföreningsverksamheten i Sverige.

Detta sker genom att SMKR

§ företräda de militära kamratföreningarna gentemot Försvarsmakten, övriga delar av Totalförsvaret samt samhället i övrigt,

 

§ deltar i FM samverkansforum (~5 möten/år)

 

§ förmedla kontakter mellan de svenska kamratföreningarna,

 

§ verka i frågor rörande militära traditioner,

 

§ delta i debatten rörande svensk säkerhetspolitik, dess mål, medel och metoder samt bedriva försvarsupplysning,

 

§ bidra till internationell förståelse främst genom utbyte med grannländernas militära kamratföreningar,

 

§ i tur med grannländerna organisera nordiska militära kamratföreningsmöten.

 

§ tillser att hemsidan är uppdaterad och innehåller adekvat information

 

§ representerar kamratföreningsrörelsen vid Veterandagen den 29 maj

 

§ utdelar SMKR utmärkelsetecken och förtjänsttecken i enlighet med stadgarna

 

§ stödjer genom kamratföreningsorganisationen utlandsveteraner och deras anhörig enligt en särskild överenskommelse med FM

 

 

 

2016

 

 • ·Deltar i Folk och Försvars konferens i Sälen
 • ·Genomför två planeringsmöten med styrelsen och särskilt inbjudna
 • ·Deltar i av Försvarsmakten (VeteranE och PROD Utb) anordnade samverkansmöte
 • ·Deltar i de ideella organisationernas särskilda möten
 • ·Planlägger och genomför Representantskapsmöte
 • ·Deltar i av myndigheter och övriga ideella organisationer anordnade seminarium
 • ·Deltar i planläggningen och genomförandet av Veterandagen
 • ·Deltar med representant i Almedalsveckan (del av)
 • ·Planerar Nordiskt Kamrat/Veteranmöte i Halmstad 2017
 • ·Genomför möte med ledningen för de nordiska riksorganisationerna inför kamrat-/veteranmötet i Halmstad 2017
 • ·Deltar i informationsdagar för veteraner och anhöriga
 • ·Deltar vid lokala föreningars årsmöten/jubileum
 • ·Säkerställer utbildning av lokala representanter vad avser kamratstöd
 • ·Genomför information regionalt och lokalt genom SMKR regionsansvariga
 • ·Deltar i av FM anordnade ceremonier med utlandsveteraner och anhöriga
 • ·Deltar i av FM anordnade utbildningar

 

 

2017 (Prel)

 

 • ·Deltar i Folk och Försvars konferens i Sälen
 • ·Genomför två planeringsmöten med styrelsen och särskilt inbjudna
 • ·Deltar i av Försvarsmakten (VeteranE och PROD Utb) anordnade samverkansmöte
 • ·Deltar i av myndigheter och övriga ideella organisationer anordnade seminarium
 • ·Planlägger och genomför centralt möte
 • ·Deltar i planläggningen och genomförandet av Veterandagen
 • ·Genomför Nordiskt kamrat-/veteranmöte i Halmstad 2017
 • ·Deltar med representant i Almedalsveckan (del av)
 • ·Deltar i informationsdagar för veteraner och anhöriga
 • ·Deltar vid lokala föreningars årsmöten/jubileum
 • ·Säkerställer utbildning av lokala representanter vad avser kamratstöd
 • ·Genomför information regionalt och lokalt genom SMKR regionsansvariga
 • ·Deltar i av FM anordnade ceremonier med utlandsveteraner och anhöriga
 • ·Deltar i av FM anordnade utbildningar