Styrelsen
2017-10-17
Aurora 17 - Hur gick det?
Se Kalendarium!

2017-11-08
Lunchföredrag om Arméns nya luftvärn.
Se Kalendarium!

2017-11-10
Gåsamiddag på kavallerimässen.
Se Kalendarium!

2017-11-15
Fältjägarlunch på Militärsällskapet.
Se Kalendarium!

2017-11-18
Flottans Män Göteborg 80 år

2017-12-03
Adventsfirande på Karlbergs Slott.
Se Kalendarium!

Aktuellt

2017-11-07
Regionsmöte Mitt

2017-11-09
Regionsmöte Syd

2017-11-10
LSS Uppstart mentorprogram

2017-11-15
Regionsmöte NN

2018-04-10--11
Representantskapsmöte

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

SiteLock

-----------------------------------

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Styrelseledamöter

E-post

Vald till

Särskilda uppgifter

 

Förbundsordförande

Anders Emanuelson (Armé)

anders.emanuelson@gmail.com

2018

 

 

1:e Vice Ordförande

Steve Gunnarsson (Armé)

 

steve.gunnarsson@telia.com

2020

Ansvarig region Mitt, resor

 

2:e Vice Ordförande

Lars-Erik Uhlegård(Marin)

 

lars-erik@uhlegard.se

2020

Ansvarig region Väst

 

Sekreterare/Kansli

Jan-Olof Johansson (Armé)

 

jolo@smkr.org

2020

Webbmaster

 

Kanslichef/Sekr

Gunnar Persson (Fv)

 

 

famuttran@hotmail.com

2018

 

 

Ledamot

Hans-Jochen Seifert (Marin)

 

lenjoc@telia.com

2018

Traditionsfrågor

 

Ledamot

Sven Scheiderbauer (Fv)

 

sven@scheiderbauer.se

2018

Ansvarig region Syd

 

Ledamot

Gunnar Ohlsén (Armé)

 

gunnarohlsen@spray.se

2018

Traditionsfrågor

 

Ledamot

Lennart Holtrin (Fv)

 

lennart.holtrin@tele2.se

2020

Ansvarig region Norr

 

Adjungerad/Kassör

Lennart Bresell (Marin)

 

lennart.bresell@telia.com

 

 

 

Adjungerad/Valberedningens ordf

Per-Olof Westergren (Armé)

 

 

 

 

 

 

p-o.westergren@telia.com