Öst

--------------------------------

Regioner

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens höstprogram
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt


På agendan

25 augusti
Flygdag 2019 på Kallinge
-------------
2-3 september
Regionmöte Syd Skillingaryd
-------------
4 september
Regionmöte Väst Borås
-------------
7 september
Garnisonens dag Boden
-------------
12 september
Regionmöte Öst Berga
-------------
3 oktober
Regionmöte Mitt Enköping
-------------
8 oktober
Regionmöte ÖN Boden
-------------
9 oktober
Regionmöte NN Sollefteå
-------------
23 oktober
Regionmöte Bergslagen
-------------
26-27 oktober
Möt Försvarsmakten i Skövde
-------------
2020-04-21--22
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:

Region Öst


Regionansvarig: Hans Jochen Seifert   lenjoc@telia.com


Regionalt möte den 12 september på Berga