Kamratföreningar
2019-05-11
Följ med Vapenbröderna till Flygvapenmuséet!
Klicka på knappen Vapenbröderna till höger.

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt

2019-04-09--10
Centralt möte

2019-05-04
Regementets Dag LedR

2019-05-29
Veterandagen

2019-06-12--16
Nordiskt möte i Norge


På agendan

---------------------------------------


Lokalt

Vi samarbeta med:

Medlemmar


Välkommen till sidan som presenterar alla SMKR:s medlemmar. Här kan du få uppgifter om kontakter, bli länkad över till föreningens hemsida  eller läsa om förbandet som föreningen härstammar ifrån.
Medlemskap i SMKR och inbetalning av medlemsavgifter


Förening, förbund, organisation med anknytning till förband, personalkår, andra organisationer eller i övrigt den som vill stödja SMKR och verka för dess målsättning och syften kan ansöka om medlemskap. Härmed avses även förband, personalkår eller andra organisationer som nedlagts. Medlemskap kan erhållas av såväl riksförbund, huvudföreningar som lokalföreningar. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen efter ansökan. Förening vars verksamhet inte överensstämmer med riksförbundets krav på medlemskap eller som efter påminnelse under två år inte betalar medlemsavgift kan strykas ur medlemsregistret efter beslut av representantskapet


Ansluten förening skall årligen före den 15 mars inbetala medlemsavgift - för närvarande 1 kr/medlem som beslutats i samband med representantskapsmötet 2014.


Ansluten förening skall årligen före den 15 mars skicka in medlemsstatistik till riksförbundet avseende medlemsantal, kontaktuppgifter, ev tidning och ev hemsida enligt blanketten som finns tillgänglig ovan (Medlemsstatistik)