F 1 - Västmanlands Flygfolttiljs Kamratförening
2019-04-12--15
Armfeldts Karolinermarsch
Se Kalendarium!

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt

2019-04-09--10
Centralt möte

2019-05-04
Regementets Dag LedR

2019-05-29
Veterandagen

2019-06-12--16
Nordiskt möte i Norge

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

Vi samarbeta med:

F 1 kamratförening

Gula villan

Hässlögatan 4

721 31 VÄSTERÅS

 

www.f1kamratforening.se