F 15 - Hälsinge flygflottilj
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar > Armén >A3 - Wendistföreningen!

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt


På agendan

---------------------------------------


Lokalt

Vi samarbeta med:

Söderhamn/F 15 Flygmuseum

Byggnad 81, Flygstaden

826 70 SÖDERHAMN


 

Kamratföreningens ordförande Jörgen Rystedt framför J 21:an

Besök F 15 Flygmuseum i Söderhamn. Här rekryterar man piloter till Flygvapnet.