Medlemmar i SMKR


Information om SMKR medlemsföreningar 

Nedan presenteras de kamratföreningar som är anslutna till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Kamratföreningar med blå text har en länk till information om föreningen. Informationen innehåller bland annat ordinarie postadress, e-postadress, webbadress för att nå eventuell hemsida.


Sidan är under utveckling och uppdateras efter hand som aktuell information inkommer från respektive kamratförening - klart senast 31 januari 2021.


De föreningar som är länkade nedan återfinns inte längre med egna sidor under menyn KAMRATFÖRENINGAR --> ARMÈN --> MARINEN etc utan endast på denna sida MEDLEMMAR I SMKR .

A 1 - Svea Artilleriförening

A 4 - Kamratföreningen Norrlandsartillerister

AF 2 - AF 2 Kamratförening

Fallskärmsjägarklubben

Generalstabsföreningen

I 2 - Värmlands Regementes Kamtratförening

I 3 - Livregementets Grenadjärers Kamratförening

I 5 - Fältjägarföreningen i Stockholm

I 11 - Kungl Kronobergs Regementes Kamratförening

I 12 - Kungl Norra Smålands Regementes Kamtratförening i Stockholm

I 17 - Kungl Bohusläns Regementes Kamratförening

I 19 - Klubb 19

I 21 - Kungl Västernorrlands Regementes Kamratförening

I 21 - Kungl Västernorrlands Regementes Kamratförening i Stockholm

I 22 - Lapplands Jägares Kamratförening

K 4 - Kamrat- och Veteranföreningen Blå Dragoner

K 7 - Kronprinsens Husarregementes Musikkår

Kavalleri- och Jägarförbundets kamratförening

LedR - Ledningsregementets Kamratförening

Luftvärnsregementets Kamratförening

Lv 6 - Lv 6 Kamratförening i Göteborg

P 10 - Kungl Södermanlands Regementes Kamratförening

Signaltruppernas Kamratförening

Skånska Regementens Kamratförening i Stockholm

T 2 - Trängregementet och Kungl Göta Trängregementes Kamratförening

T 3 - Norrlandsträngarna

T 4 - Skånska Trängregementets Kamratförening

57

Flottans Minklubb

Flottans Män Halmstad

Flottans Män Haninge

Flottans Män Härnösand

Flottans Män Jönköping

Flottans Män Kalmarsund

Flottans Män Kristianstad

Flottans Män Malmö

Flottans Män Norrköping

Flottans Män Stockholm

Flottans Män Varberg

Flottans Män Växjö

Flottans Män Ängelholm

Föreningen Svenska Robotbåtar

KA 2 - KA 2 Kamratförening

Sällskapet Kustjägarveteranerna

Västkustens Ubåtsklubb Nordkaparen

Yngve Blå

Yngve Röd

38

E 1 - Första Flygeskaderns Kamratförening

F 3 - Kungl Östgöta Flygflottiljs Kamratförening

F 4 - F 4 Kamratförening

F 5 - Krigsflygskolans Kamratförening

F 8 - Svea Flygflottiljs Kamratförening

F 10 - F 10 Kamratförening med Ängelholms Flygmuseum

F 16 - Ärna Kamrat- och Veteranförening

Helikopterflottiljens Kamratförening

17

Grödinge Hemvärnsområdes Förvaltningsnämnd

3

Göteborgs Garnisons Kamratförening

Högkvarterets Kamratförening

SWEDINT Kamratförening

Umeå Garnisons Kamratförening

9

Damklubben Bojen

Militärmuseiföreningen i Jämtland (MilMusZ)

Svenska Militära Minnesmärken (SvMM)

5