Ansökan om medlemskap

--------------------------------

Regioner

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

16 oktober
Tema Utlandstjänst
Värmlands Reg Kf
--------------
Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens höstprogram
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt


På agendan

12 september
Regionmöte Öst Berga
-------------
3 oktober
Regionmöte Mitt Enköping
-------------
8 oktober
Regionmöte ÖN Boden
-------------
9 oktober
Regionmöte NN Sollefteå
-------------
23 oktober
Regionmöte Bergslagen
-------------
26-27 oktober
Möt Försvarsmakten i Skövde
-------------
2020-04-21--22
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:


Medlemskap SMKREtt medlemskap i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) innebär att SMKR


 • tillvaratar föreningarnas övergripande intressen som stöd, status, och samverkan i regelbundet återkommande möten med Försvarsmakten
 • utgör en viktig länk till Försvarsmakten i frågor som skall beaktas med avseende på dåtid, nutid och framtid
 • säkerställer att kamratföreningarna har ett förband (motsvarande) som stödjer deras verksamhet
 • vidmakthåller ett nätverk av kamratföreningar med syftet att sprid
 • goda idéer, erfarenheter som utvecklar stödet till veteranerna
 • främjar kamratskapet och samhörigheten mellan dem som tjänstgjort, tjänstgör och de som kommer att tjänstgöra
 • behåller och utvecklar kontakter mellan de nordiska länderna
 • utvecklar kontakter med övriga organisationer som stödjer arbetet till  förmån för veteraner.


Dessutom ger medlemskapet


 • ett försäkringsskydd vid aktiviteter som anordnas av föreningen
 • ger möjlighet till kostnadsersättning för utfört stöd till veteraner
 • ger förmånliga rabatter och avtal för såväl föreningar som enskilda medlemmar
 • stödjer föreningen vid framtagning av utmärkelser till förmånliga pri-ser.  Kostnaden är 1 kr/medem/år


  Anmälningsblankett nedan. Det går även att klicka på länken här.


  Öppna blanketten genom att klicka ovan eller genom att förstora upp blanketten nedan. Klcka uppe i blankettens övre högra hörn på pilen.

  När blanketten har öppnats är den i ett förhandsgranskningsläge. Spara blanketten på lämplig plats genom att ställa muspekaren på

  blanketten, högerklicka på musen och välj Spara som. Spara blanketten på lämplig plats på datorn, öppna den och börja därefter att fylla i,

  avsluta med att spara det ni skrivit och skicka därefter in den till smkr@telia.com.