Om SMKR

--------------------------------

Regioner

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

16 oktober
Tema Utlandstjänst
Värmlands Reg Kf
--------------
Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens höstprogram
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt


På agendan

12 september
Regionmöte Öst Berga
-------------
3 oktober
Regionmöte Mitt Enköping
-------------
8 oktober
Regionmöte ÖN Boden
-------------
9 oktober
Regionmöte NN Sollefteå
-------------
23 oktober
Regionmöte Bergslagen
-------------
26-27 oktober
Möt Försvarsmakten i Skövde
-------------
2020-04-21--22
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:


PROGRAMFÖRKLARING

 

 

Bakgrund


Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund - SMKR - har till ändamål att stödja Försvarsmakten med försvarsupplysning samt traditionsvård och bidra till utvecklingen av den militära kamratföreningsverksamheten i Sverige.

 

Detta sker genom att SMKR

 

§  företräda de militära kamratföreningarna gentemot Försvarsmakten, övriga delar av Totalförsvaret samt samhället i övrigt,


§  deltar i FM samverkansforum (~5 möten/år)


§  förmedla kontakter mellan de svenska kamratföreningarna,


§  verka i frågor rörande militära traditioner,


§  delta i debatten rörande svensk säkerhetspolitik, dess mål, medel och metoder samt bedriva försvarsupplysning,


§  bidra till internationell förståelse främst genom utbyte med grannländernas militära kamratföreningar,


§  i tur med grannländerna organisera nordiska militära kamratföreningsmöten.


§  tillser att hemsidan är uppdaterad och innehåller adekvat information


§  representerar kamratföreningsrörelsen vid Veterandagen den 29 maj


§   utdelar SMKR utmärkelsetecken och förtjänsttecken i enlighet med stadgarna


§   stödjer genom kamratföreningsorganisationen utlandsveteraner och deras anhörig enligt en särskild överenskommelse med FM
2016


 • ·Deltar i Folk och Försvars konferens i Sälen
 • ·Genomför två planeringsmöten med styrelsen och särskilt inbjudna
 • ·Deltar i av Försvarsmakten (VeteranE och PROD Utb) anordnade samverkansmöte 
 • ·Deltar i de ideella organisationernas särskilda möten
 • ·Planlägger och genomför Representantskapsmöte
 • ·Deltar i av myndigheter och övriga ideella organisationer anordnade seminarium
 • ·Deltar i planläggningen och genomförandet av Veterandagen
 • ·Deltar med representant i Almedalsveckan (del av)
 • ·Planerar Nordiskt Kamrat/Veteranmöte i Halmstad 2017
 • ·Genomför möte med ledningen för de nordiska riksorganisationerna inför kamrat-/veteranmötet i Halmstad 2017
 • ·Deltar i informationsdagar för veteraner och anhöriga
 • ·Deltar vid lokala föreningars årsmöten/jubileum
 • ·Säkerställer utbildning av lokala representanter vad avser kamratstöd
 • ·Genomför information regionalt och lokalt genom SMKR regionsansvariga
 • ·Deltar i av FM anordnade ceremonier med utlandsveteraner och anhöriga
 • ·Deltar i av FM anordnade utbildningar2017 (Prel)


 • ·Deltar i Folk och Försvars konferens i Sälen
 • ·Genomför två planeringsmöten med styrelsen och särskilt inbjudna
 • ·Deltar i av Försvarsmakten (VeteranE och PROD Utb) anordnade samverkansmöte
 • ·Deltar i av myndigheter och övriga ideella organisationer anordnade seminarium
 • ·Planlägger och genomför centralt möte
 • ·Deltar i planläggningen och genomförandet av Veterandagen
 • ·Genomför Nordiskt kamrat-/veteranmöte i Halmstad 2017
 • ·Deltar med representant i Almedalsveckan (del av)
 • ·Deltar i informationsdagar för veteraner och anhöriga
 • ·Deltar vid lokala föreningars årsmöten/jubileum
 • ·Säkerställer utbildning av lokala representanter vad avser kamratstöd
 • ·Genomför information regionalt och lokalt genom SMKR regionsansvariga
 • ·Deltar i av FM anordnade ceremonier med utlandsveteraner och anhöriga
 • ·Deltar i av FM anordnade utbildningar