Om

--------------------------------

Regioner

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

16 oktober
Tema Utlandstjänst
Värmlands Reg Kf
--------------
Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens höstprogram
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt


På agendan

12 september
Regionmöte Öst Berga
-------------
3 oktober
Regionmöte Mitt Enköping
-------------
8 oktober
Regionmöte ÖN Boden
-------------
9 oktober
Regionmöte NN Sollefteå
-------------
23 oktober
Regionmöte Bergslagen
-------------
26-27 oktober
Möt Försvarsmakten i Skövde
-------------
2020-04-21--22
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:SMKR - Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

 

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) organiserar de militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten och övriga delar av samhället.


SMKR vill verka för:


• försvarsvilja och försvarsupplysning

• samarbete mellan våra kamratföreningar

• samarbete mellan de nordiska ländernas kamratföreningar

• vård av våra militära traditioner och av förbandsmuseerna

• stöd till våra utlandsveteraner och deras anhöriga i samverkan med Försvarsmakten,

  Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet och

  Invidzonen


Medlemskap SMKREtt medlemskap i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) innebär att SMKR


 • tillvaratar föreningarnas övergripande intressen som stöd, status, och samverkan i regelbundet återkommande möten med Försvarsmakten
 • utgör en viktig länk till Försvarsmakten i frågor som skall beaktas med avseende på dåtid, nutid och framtid
 • säkerställer att kamratföreningarna har ett förband (motsvarande) som stödjer deras verksamhet
 • vidmakthåller ett nätverk av kamratföreningar med syftet att sprid
 • goda idéer, erfarenheter som utvecklar stödet till veteranerna
 • främjar kamratskapet och samhörigheten mellan dem som tjänstgjort, tjänstgör och de som kommer att tjänstgöra
 • behåller och utvecklar kontakter mellan de nordiska länderna
 • utvecklar kontakter med övriga organisationer som stödjer arbetet till  förmån för veteraner.

Dessutom ger medlemskapet


 • ett försäkringsskydd vid aktiviteter som anordnas av föreningen
 • ger möjlighet till kostnadsersättning för utfört stöd till veteraner
 • ger förmånliga rabatter och avtal för såväl föreningar som enskilda medlemmar
 • stödjer föreningen vid framtagning av utmärkelser till förmånliga priser.  Kostnaden är 1 kr/medem/årSMKR högsta beslutande organ är Representantskapet, som samlas vartannat år.

Däremellan leds verksamheten av en förbundsstyrelse.


SMKR är medlem i Riksförbundet Folk och Försvar och deltar i dess arbete.


SMKR ansluter kamratföreningar från alla försvarsgrenar, vapen- och truppslag och andra organisationsenheter med försvarsanknytning. Antalet anslutna föreningar är för närvarande drygt 80 och antalet medlemmar uppgår till c:a 35 000.SMKR:s heraldiska emblem visar riksvapnets tre gyllene kronor på blå botten, vilande på vår flaggas gyllene kors och omgivet av försvarande svärd på korsets armar. Det hela omsluts av kamratskapets kedja. Det är en talande symbol för vår försvarsvilja och för det militära kamratskapet.