OrganisationKansliet är bemannat tisdagar 0900-1200

 

Telefontid:

 

vardagar 0900-1200

samt

tisdagar 1800-1900

 

Telefon:

08-611 85 40


Ring gärna före Ni besöker oss. Vi kan tillfälligt vara borta.

ORGANISATION - Allmän information


Adress Information:


SMKR Kansli

Teatergatan 3

111 48 Stockholm
smkr@telia.com
Plusgiro 19 98 80 - 6

--------------------------------

Regioner

    .....      ..Ny info  200211

    .....      ..Ny info  191023

      ........... Ny info  191023

 ................. Ny info  191114

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens program 2020
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

Aktuellt


På agendan

Centralt möte 2021 ställs in!
-------------
Regionala möten 2021 på tid enligt regionföreträdarna
-------------
2021-06-16--19
Nordiskt Möte på Pansarbrigaden i Tavastehus Finland

Vi samarbeta med:

       ........... Ny info  191023

           ....... Ny info  191106

 ................. Ny info  191126

-----------------------------------