Styrelsen

Styrelsen för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund jämte adjungerade

Befattning

Namn

Försvarsgren

Epost

Vald till

Särskild uppgift

Bild

ORDFÖRANDE
Anders EmanuelsonArmé

2024

VICE ORDFÖRANDE
Lars-Erik UhlegårdMarin

2024

SEKRETERARE

Peter Hannfors


Armé

Adjungerad fr 1/9 -23

KANSLICHEF
Gunnar PerssonFlyg

2026

KASSÖR

Lennart BresellMarin

Adjungerad

LEDAMOT
Hans Jochen SeifertMarin

2026

Region Öst

LEDAMOT

Sven ScheiderbauerFlyg

2026

Region Syd

LEDAMOT

Ulf R Johansson               Armé

Adjungerad

Region Väst

LEDAMOT

Fredrik WiebeArmé

2026

Region Mitt

LEDAMOT

Johan ArdeforsArmé

2026

Region Bergslagen

LEDAMOT

Sven MattssonArmé

2026

Region Nedre Norrland

LEDAMOT

Lennart HoltrinFlyg

2024

Region Övre Norrland

LEDAMOT

Lars-Åke Permerud              Armé

2024

Region Gotland

VALBEREDNING

Christer OlofssonFlyg

Adjungerad

WEBBANSVARIG
Jan-Olof JohanssonArmé