Kamratföreningarnas Veteran och anhörigstöd

Aktuellt

2019-04-09--10
Centralt möte

2019-05-29
Veterandagen

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

2019-04-12--15
Armfeldts Karolinermarsch
Se Kalendarium!

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

 

Kontaktinformation och förmåga till olika former av stöd. Listan uppdateras efter hand.